Χάλαρο

Ανακαλύψτε περισσότερα
< 1 | - >
Τοποθεσία
Θεσσαλονίκη
Έτος
2018
Είδος έργου
Εστιατόριο
Επιφάνεια
320 τ.μ. σε δύο επίπεδα
Φωτογράφηση
Γιώργος Σαββατούπης / GShot

Αποφασιστική και θαρραλέα προσπάθεια αναμόρφωσης χώρου ήρεμης δύναμης, με σταθερή πελατεία και επιτυχία για 25 χρόνια.  Οργανωμένα σε εσωστρεφείς και ανοικτές ζώνες, τα δύο επίπεδα του χώρου, ενοποιούνται και συνδέονται με κοινούς ενιαίους χειρισμούς, ενδυναμώνοντας το ύφος, ενώ παράλληλα αποκαλύπτεται και υπερτονίζεται ο συνολικός όγκος. Ο διπλού ύψους χώρος, συνδετικός τους κρίκος, απέκτησε περίγραμμα γεωμετρικής καμπύλης και ταυτοποιήθηκε από το υπερμέγεθες κρεμαστό φωτιστικό, ειδικού σχεδιασμού, αντιληπτό από την είσοδο του χώρου και σταδιακά περίοπτο μέσα από την ιδιόρρυθμη χάραξη της πρόσβασης στο πάνω επίπεδο. Το σύνολο αποπνέει ένα συνδυασμό διακριτικής πολυτέλειας με παρεμβολές στοιχείων, υλικών και αποχρώσεων παραπέμποντας σε χώρους ποικίλων καταγωγών και χρονικών περιόδων.

Project / construction manager, ground floor partial study revisions Στέφανος Σκαρλακίδης