Τερκενλής (The Mall)

Ανακαλύψτε περισσότερα
< 1 | - >
Τοποθεσία
The Mall, Αθήνα
Έτος
2013
Είδος έργου
Bakery
Επιφάνεια
80 τ.μ.
Φωτογράφηση
Β. Σωμαράκης / studio phobia