Τερκενλής Plus

Ανακαλύψτε περισσότερα
< 1 | - >
Τοποθεσία
Golden Hall, Αθήνα
Έτος
2013
Είδος έργου
Bakery
Επιφάνεια
95 τ.μ.
Φωτογράφηση
Β. Σωμαράκης / studio phobia