Τερκενλής / Αριστοτέλους

Ανακαλύψτε περισσότερα
< 1 | - >
Τοποθεσία
Θεσσαλονίκη
Έτος
2018
Είδος έργου
Patisserie
Επιφάνεια
90 τ.μ.
Φωτογράφηση
Γιώργος Σαββατούπης / GShot

Χώρος τοπόσημο, κοιτίδα της επιχείρησης, σε αδιάκοπη λειτουργία από το 1948.
Βασικός, και εξ αρχής, στόχος της προσέγγισης υπήρξε η αντιμετώπιση πολλαπλών λειτουργικών και προϊοντικής προβολής απαιτήσεων, σε ενοποιημένο με σαφήνεια και αρμονία σύνολο.
Ως μέσον, σταδιακά και μεθοδικά αποδείχθηκε, η πολλαπλή και επάλληλη συμμετοχή επιφανειών, διαφορετικής ανακλαστικότητας και διαφάνειας σε συνδυασμό με κοντινές, μεσαίες τίντες υλικών και επιχρωματισμών. Εξαρτήματα και τμήματα του αρχικού χώρου, αποκαλύφθηκαν στην πορεία των καθαιρέσεων, συντηρήθηκαν και βρήκαν την αρχική τους μορφή και θέση.
Το αποτέλεσμα διαχέει, αίσθηση “διάφανου”, με σεβασμό στην κατακτημένη επιτυχία μιας 70χρονης πορείας, χωρίς λαχτάρα για έναν ακόμη κραυγαλέο, εφήμερο εντυπωσιασμό, με βλέμμα στο μέλλον βαθιά.
Mε υποσχέσεις σταθερότητας και διάρκειας για τα χρόνια που θα έρθουν.

Overall study coordination Ιωάννης Ανεστίδης

Construction Core Construction