Κλέα Fine Bakery

Ανακαλύψτε περισσότερα
< 1 | - >
Τοποθεσία
Πανόραμα, Θεσσαλονίκη
Έτος
2014
Είδος έργου
Bakery - Cafe
Επιφάνεια
260 τ.μ.
Φωτογράφηση
Βαβδινούδης - Δημητρίου / studiovd

Πολύπλοκος στα όρια του ακατανόητου χώρος, δις γωνιαίος με δύο πυρήνες εσωτερικούς απλού και διπλού ύψους που περιβάλλονται από υαλοστάσιο σε συνδυασμό με γυάλινη διαφώτιστη στέγαση. Η χωροθέτηση των λειτουργιών και των προθηκών προσπάθησε να κάνει αντιληπτή μια γεωμετρία και να αποκαταστήσει την αναρχία της υφιστάμενης κατάστασης. Συνειδητή επιλογή ενός ήρεμου/ήσυχου κεραμικού δαπέδου που συμμετέχει στην ανάδειξη των υπερκείμενων ποικιλόμορφων και από ετερόκλητα υλικά κατασκευασμένων στοιχείων. Σκόπιμα αναδείχθηκε μια διαβάθμιση στον βαθμό επεξεργασίας των επιφανειών με κορύφωση στο άνω μέρος, αφήνοντας εκτεθειμένο το προϊόν να πρωταγωνιστεί πάνω σε μια ήρεμη σχετικά βάση.