Επικοινωνία

8 Γρηγορίου Παλαμά
54622 Θεσσαλονίκη Ελλάδα

M: info@karalasos.gr
T: +30 2310 221731