Τερκενλής
the mall αθήνα/13

bakery
επιφάνεια: 80 τ.μ

Αθήνα, 2013

υπεύθυνος μελέτης:
Βασίλης Καραλάζος

φωτογράφηση:
Β. Σωμαράκης / studio phobia