Τερκενλής plus
golden hall αθήνα/13

bakery
επιφάνεια: 95 τ.μ.

Αθήνα, 2013

Στο ισόγειο του ‘Golden Hall Athens’.

υπεύθυνος μελέτης:
Βασίλης Καραλάζος

φωτογράφηση:
Β. Σωμαράκης / studio phobia