Πιπίνου
αθήνα/06

ανακαίνιση διαμερίσματος
επιφάνεια: 110 τ.μ.

Αθήνα, 2006

υπεύθυνος μελέτης - οργάνωση/διαχείριση κατασκευής:
Βασίλης Καραλάζος

φωτογράφηση:
Β. Σωμαράκης / studio phobia