Νέα Παραλία
θεσσαλονίκη/16

ανακαίνιση διαμερίσματος
επιφάνεια: 130 τ.μ.

Θεσσαλονίκη, 2016

υπεύθυνος μελέτης:
Βασίλης Καραλάζος