Κλέα
θεσσαλονίκη/15

bakery - take away café
επιφάνεια: εμπορικός χώρος 90 τ.μ., συνολικός χώρος 170 τ.μ.

Θεσσαλονίκη, 2015

Ισόγειος χώρος σε διατηρητέο κτίριο του 1930 στον ιστορικό άξονα Τσιμισκή - Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αποκατάσταση τάξης και αναγνωρίσιμης οργάνωσης με την επανάκληση βασικών κανόνων αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Η επιμήκης κάτοψη επιζητά τον τονισμό του άξονα, ως οργανωτικό στοιχείο της κάτοψης, τον εμφανή ρυθμό και την τάξη, και συνεργάζεται με την προβολή του προϊόντος. Η ενσωμάτωση του παρασκευαστηρίου μέσα από την post modern άποψη "house in the house", καθιστά διακριτή και αναδεικνύει την on site παραγωγή προϊόντος - εκθέματος. Η σταδιακή μείωση του ύψους τιθασεύει τη γραμμικότητα καλύπτοντας λειτουργικές και μηχανολογικές ανάγκες. Η οργάνωση της όψης, απόλυτα σύννομη με τις απαιτήσεις των αρμόδιων φορέων για τα διατηρητέα κτίρια, συνιστά πλέον πρότυπο για την οργάνωση των αντίστοιχων όμορων και μην ισόγειων χώρων, στην προσπάθεια αποκατάστασης μιας γενικευμένης "αναρχίας".

υπεύθυνος μελέτης: Βασίλης Καραλάζος

φωτογράφηση: vavdinoudis-dimitriou / studiovd