Κλέα
πανόραμα θεσσαλονίκη/14

bakery - café
επιφάνεια: 260 τ.μ.

Πανόραμα Θεσσαλονίκη, 2014

Πολύπλοκος στα όρια του ακατανόητου χώρος, δις γωνιαίος με δύο πυρήνες εσωτερικούς απλού και διπλού ύψους που περιβάλλονται από υαλοστάσιο σε συνδυασμό με γυάλινη διαφώτιστη στέγαση. Η χωροθέτηση των λειτουργιών και των προθηκών προσπάθησε να κάνει αντιληπτή μια γεωμετρία και να αποκαταστήσει την αναρχία της υφιστάμενης κατάστασης. Συνειδητή επιλογή ενός ήρεμου/ήσυχου κεραμικού δαπέδου που συμμετέχει στην ανάδειξη των υπερκείμενων ποικιλόμορφων και από ετερόκλητα υλικά κατασκευασμένων στοιχείων. Σκόπιμα αναδείχθηκε μια διαβάθμιση στον βαθμό επεξεργασίας των επιφανειών με κορύφωση στο άνω μέρος, αφήνοντας εκτεθειμένο το προϊόν να πρωταγωνιστεί πάνω σε μια ήρεμη σχετικά βάση.

υπεύθυνος μελέτης:
Βασίλης Καραλάζος

φωτογράφηση:
Βαβδινούδης-Δημητρίου / studiovd