Χιονίδης
θεσσαλονίκη/05

κατάστημα ανδρικής ένδυσης
επιφάνεια: 160 τ.μ.

Θεσσαλονίκη, 2005

arkteam architects
υπεύθυνος μελέτης:
Βασίλης Καραλάζος

φωτογράφηση:
Β. Σωμαράκης / studio phobia