Γενική Τράπεζα
αθήνα/01

γραφεία
επιφάνεια: 400 τ.μ.

Αθήνα, 2001

arkteam architects
υπεύθυνος μελέτης:
Βασίλης Καραλάζος

φωτογράφηση:
Β. Σωμαράκης / studio phobia