Διόνυσος café
αθήνα/08

εστιατόριο - café σε διατηρητέο κτίριο
επιφάνεια: εσωτερικός χώρος 570 τ.μ. σε δύο επίπεδα, εξωτερικός χώρος 700 τ.μ.

Αθήνα, 2008

arkteam architects
υπεύθυνος μελέτης - οργάνωση/διαχείριση κατασκευής:
Βασίλης Καραλάζος

φωτογράφηση:
Βαβδινούδης-Δημητρίου / studiovd