Άνδρου
αθήνα/09

ανακαίνιση διαμερίσματος
επιφάνεια: 200 τ.μ.

Αθήνα, 2009

υπεύθυνος μελέτης - οργάνωση/διαχείριση κατασκευής:
Βασίλης Καραλάζος

φωτογράφηση:
Β. Σωμαράκης / studio phobia