Ανεξάρτητα από μέγεθος χώρου και επιθυμητού κόστους υλοποίησης, η προσέγγιση κάθε έργου, μετά από εμπειρία 30 χρόνων, βασίζεται στον διάλογο, στην ανάλυση δεδομένων και αιτούμενων, ερμηνεύοντάς τα, μέσα από σχολαστική απόδοση χειρισμών και ύφους, που εξυπηρετεί την αποσαφήνιση, επανεπισκόπηση και αποτελεσματικότητα της εκάστοτε επιχειρηματικής και όχι μόνο δραστηριότητας.

Η προσέγγιση αφορά όλους τους χειρισμούς ενός συνολικού σχεδιασμού και επεμβάσεων, με έμφαση στις ιδιοκατασκευές επενδύσεων και επίπλωσης που αναδεικνύουν τον διαφορετικό χαρακτήρα κάθε χώρου.

Οι καθαρές γραμμές, οι ουδέτεροι τόνοι, η εξάντληση των ορίων υλικών και τεχνικών επεξεργασίας, αποτελούν κοινά στοιχεία του συνόλου του έργου, που χρησιμοποιεί το παρελθόν για να μεθερμηνεύσει το σήμερα, στοχεύοντας το απροσδόκητο.Βασίλης Καραλάζος
Wassily Karalasos, architect engineer - interior architect

Ιωάννης Ανεστίδης
Ioannis Anestidis, architect engineer

Λευτέρης Ακεψιμαΐδης
Lefteris Akepsimaidis, interior designer
  • Karalasos Team
  • Karalasos Team